Voh kaam jo apne nai kar sake,

Voh kaam jo lafz nai kar sake,

Aapke phool kar gaye,

Kuch logon ka ho kar bhi na hone ke barabar hai,

Lekin aapka na hona bhi hamesha hone ke barabar hai,

Allah kare aapke bade se dil ko tofeeq aur hidayat mile,

Aameen,

Shukriya.